Opublikowane hasła

     Na stronie tej zamieszczamy wykaz tomów, które ukazały się od roku 1935 do dziś, oraz spis wszystkich haseł, opublikowanych w wersji papierowej. Niestety, nie znajdą tu Państwo tekstów tych życiorysów, gdyż redakcja nie ma uprawnień do ich publikacji w internecie. Pragniemy jednak poinformować, że staraniem Instytutu Historii PAN i Narodowego Instytutu Audiowizulanego powstał portal iPSB (internetowe wydanie Słownika), na którym dostępnych jest już ok. 8 tys. życiorysów. Portal jest sukcesywnie poszerzany o kolejne życiorysy, zilustrowane materiałami audiowizualnymi, udostępnianymi m.in. przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polskie Radio i Bibliotekę Narodową (zob. też WYDARZENIA --> Polski Słownik Biograficzny w internecie; DIGITALIZACJA).  

     Zainteresowanym, którzy bezskutecznie szukać bedą na łamach PSB (lub iPSB) życiorysów niektórych znanych Polaków, wyjaśniamy, że taki stan rzeczy wynika z alfabetycznego układu haseł oraz zasady, że Słownik uwzględnia wyłącznie osoby zmarłe nie później, niż 31.XII.2000. Jeżeli więc osoba zasługująca na miejsce w PSB zmarła już po ukazaniu się biogramów na literę, od której zaczyna się jej nazwisko, lub też po r. 2000 – jej życiorysu nie ma. Biogram taki ukaże się w PSB dopiero w Suplementach, po zakończeniu serii głównej Słownika.

 

Wydane tomy zawierają hasła:

 

 Tom  I  (1935)  Abakanowicz Abdank Bruno - Beynart Wojciech
 Tom  II  (1936)  Beyzym Jan - Brownsford Maria
 Tom  III  (1937)  Brożek Jan - Chwalczewski Franciszek
 Tom  IV  (1938)  Chwalczewski Jerzy - Dąbrowski Ignacy
 Tom  V  (1939-1946)  Dąbrowski Jan Henryk - Dunin Piotr
 Tom  VI  (1948)  Dunin Rodryg - Firlej Henryk
 Tom  VII  (1948-1958)  Firlej Jan - Girdwoyń Kazimierz
 Tom  VIII  (1959-1960)  Girdwoyn Michał - Gross Adam
 Tom  IX  (1960-1961)  Gross Adolf - Horoch Kalikst
 Tom  X  (1962-1964)  Horoch Mieczysław - Jarosiński Paweł
 Tom  XI  (1964-1965)  Jarosław - Kapliński Seweryn
 Tom  XII  (1966-1967)  Kapostas Andrzej - Klobassa Zręcki Karol
 Tom  XIII  (1967-1968)  Klobassa Zręcki Stanisław - Kopernicki Franciszek
 Tom  XIV  (1968-1969)  Kopernicki Izydor - Kozłowska Maria
 Tom  XV  (1970)  Kozłowska Zofia - Kubacki Stanisław
 Tom  XVI  (1971)  Kubacz Franciszek - Legatowicz Ignacy
 Tom  XVII  (1972)  Legendorf Fabian - Lubomirski Aleksander
 Tom  XVIII  (1973)  Lubomirski Aleksander - Machowski Walenty
 Tom  XIX  (1974)  Machowski Wawrzyniec - Maria Kazimiera
 Tom  XX  (1975)  Maria Józefa - Mieroszewski Krzysztof
 Tom  XXI  (1976)  Mieroszewski Sobiesław - Morsztyn Władysław
 Tom  XXII  (1977)      Morsztyn Zbigniew - Niemirycz Teodor
 Tom  XXIII  (1978)  Niemirycz Władysław - Olszak Wacław
 Tom  XXIV  (1979)  Olszamowski Bolesław - Padlewski Zygmunt
 Tom  XXV  (1980)  Padło Jan - Piątkiewicz Aleksander
 Tom  XXVI  (1981)  Piątkiewicz Bronisław - Pniewski Władysław
 Tom  XXVII  (1982-1983)  Pniowski Jan - Potocki Ignacy
 Tom  XXVIII  (1984-1985)  Potocki Ignacy - Przerębski Mikołaj
 Tom  XXIX  (1986)  Przerębski Samuel - Raduński Edmund
 Tom  XXX  (1987)  Radwan - Reguła Tadeusz
 Tom  XXXI  (1988)  Rehbinder Jerzy - Romiszewski Modest
 Tom  XXXII  (1989-1991)  Romiszowski Aleksander - Rudowski Jan
 Tom  XXXIII  (1991-1992)  Rudowski Jan - Rząśnicki Adolf
 Tom  XXXIV  (1992-1993)  Rząśnicki Adolf - Sapieha Jan
 Tom  XXXV  (1994)  Sapieha Jan - Schroeder Eliasz
 Tom  XXXVI  (1995-1996)  Schroeder Franciszek - Siemiatycki Chaim
 Tom  XXXVII  (1996-1997)  Siemiątkowski Antoni - Skaradkiewicz Patrycy
 Tom  XXXVIII  (1997-1998)  Skarbek Aleksander - Słomka Jan
 Tom  XXXIX  (1999-2000)  Słomkiewicz Stefan - Soczek Zygmunt
 Tom  XL  (2000-2001)  Soczyński Karol - Sowiński Ignacy
     (2001)  "Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL"
 Tom  XLI  (2002)  Sowiński Jan - Stanisław August Poniatowski
 Tom  XLII  (2003-2004)  Stanislaw ks. Mazowiecki - Stawiarski Seweryn
 Tom  XLIII  (2004-2005)  Stawicki Stanislaw - Stoinski Jan
 Tom  XLIV  (2006-2007)  Stoinski Ksawery - Strzelecki Ryszard
 Tom  XLV  (2007-2008)  Strzelecki Wieslaw - Surma Czeslaw
 Tom  XLVI  (2009-2010)  Surmacki Leopold - Szaniawski Jozafat
 Tom  XLVII  (2010-2011)  Szaniawski Józef Kalasanty - Szeliga Franciszek
 Tom  XLVIII  (2012-2013)  Szeliga Jan - Szpilman Władysław
 Tom  XLIX  (2013-2014)  Szpilman Władysław - Szyjewski Andrzej
 Tom  L  (2014-2015)  Szyjkowski Jan - Śliwka Karol
 Tom  LI  (2016-2017)  Śliwniak Józef - Świrski Krik
 Tom  LII  (2017-2019)  Świrski Łukasz - Taube Jerzy