Rada Naukowa PSB

Rada Naukowa
to kilkudziesięcioosobowe gremium wybitnych postaci ze świata polskiej nauki: historyków, historyków nauki, sztuki, literatury, muzyki i teatru; wielu z nich kieruje pracami muzeów, archiwów i in. instytucji naukowych. Rada Naukowa ocenia końcowy efekt pracy twórców Słownika: autorów i zespołu redakcyjnego, a jej opinie są pomocne w dalszych pracach nad PSB.
Spotkania Rady Naukowej odbywają się po opublikowaniu kolejnych 2 tomów Słownika.

Od r. 2016 Radzie Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, wybitny historyk mediewista, członek Polskiej Akademii Nauk (w l. 1999-2006 przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych, członek Komitetu Nauk Historycznych) oraz Polskiej Akademii Umiejętności.

 


 

 Skład Rady Naukowej PSB (kadencja 2016 - 2019):
 
 Przewodniczący:
 prof. Henryk Samsonowicz
 
 Profesorowie:
 Aleksandravičius Egidijus (Kowno)
 Kriegseisen Wojciech (Warszawa)
 Anusik Zbigniew (Łódź)  Kunert Andrzej Krzysztof (Warszawa)
 Baczkowski Michał (Kraków)   Kupisz Dariusz (Lublin)
 Barańska Anna (Lublin)  Lameński Lechosław (Lublin)
 Barciak Antoni (Katowice)  Lubelski Tadeusz Karol (Kraków)
 Biegański Zdzisław (Bydgoszcz)  Małłek Janusz (Toruń)
 Bieniak Janusz (Warszawa)  Mączyński Andrzej (Kraków)
 Borejsza Jerzy (Warszawa) [zmarł 28.07.2019]
 Mędrzecki Włodzimierz (Warszawa)
 Borkowska Grażyna (Warszawa)  Michalik Jan (Kraków)
 Borowski Andrzej (Kraków)  Mikulski Krzysztof Jan (Toruń)
 Borzyszkowski Józef (Gdańsk)  Modzelewski Karol (Warszawa) [zmarł 28.04.2019]
 Butterwick-Pawlikowski Richard (Londyn – Warszawa)  Mossakowski Stanisław (Warszawa)
 Bylina Stanisław (Warszawa) [zmarł 4.09.2017]
 Myszor Jerzy ks. (Katowice)
 Chojnowski Andrzej (Warszawa)  Nagielski Mirosław (Warszawa)
 Derwich Marek (Wrocław)  Nicieja Stanisław Sławomir (Opole)
 Dygdała Jerzy (Toruń)  Niebelski Zbigniew Eugeniusz (Lublin)
 Dzięczkowski Andrzej (Poznań)  Obirek Stanisław (Warszawa)
 Eisler Jerzy (Warszawa)  Ożóg Krzysztof (Kraków)
 Filipowicz Mirosław (Lublin)  Rachuba Andrzej (Warszawa)
 Friszke Andrzej (Warszawa)  Romanowski Andrzej (Kraków)
 Gąsiorowski Antoni (Poznań)  Rudnicki Szymon (Warszawa)
 Głębicka Ewa (Warszawa)  Samsonowicz Henryk (Warszawa)
 Grinberg Daniel (Białystok)  Skubiszewski Piotr (Warszawa)
 Grodziski Stanisław (Kraków) [zmarł 30.05.2020]
 Stala Marian (Kraków)
 Grześkowiak-Krwawicz Anna (Warszawa)  Suchcitz Andrzej (Londyn)
 Henning Hahn Hans (Oldenburg, Niemcy)  Szarota Tomasz (Warszawa)
 Hoff Jadwiga (Rzeszów)  Szczucki Lech (Warszawa) [zmarł 19.11.2019]
 Homola-Skąpska Irena (Kraków) [zmarła 4.03.2017]
 Śliwiński Błażej (Gdańsk)
 Jakovenko Natalia (Kijów)  Śliwowska Wiktoria (Warszawa) [zmarła 27.12.2021]
 Janowski Maciej (Warszawa)  Śródka Andrzej (Warszawa)
 Jurek Tomasz (Poznań)  Vošahlikova Pavla (Praga)
 Kasparek Norbert (Olsztyn)  Wątor Adam (Szczecin)
 Kijas Artur (Poznań)  Wnuk Rafał (Lublin)
 Kizwalter Tomasz (Warszawa)  Wroniszewski Jan (Toruń)
 Kłoczowski Jerzy (Lublin) [zmarł 2.12.2017]  Wróblewski Andrzej Kajetan (Warszawa)
 Kochański Aleksander (Warszawa) [zmarł 7.10.2019]
 Wyrozumski Jerzy (Kraków) [zmarł 2.11.2018]
 Kostkiewiczowa Teresa (Warszawa)  Zielińska Zofia (Warszawa)
 Kovačs Istvan (Budapeszt)  Zwierzykowski Michał (Poznań)
 Kowalski Waldemar (Kielce)