Rada Naukowa PSB

Rada Naukowa
to kilkudziesięcioosobowe gremium wybitnych postaci ze świata polskiej nauki: historyków, historyków nauki, sztuki, literatury, muzyki i teatru; wielu z nich kieruje pracami muzeów, archiwów i in. instytucji naukowych. Rada Naukowa ocenia końcowy efekt pracy twórców Słownika: autorów i zespołu redakcyjnego, a jej opinie są pomocne w dalszych pracach nad PSB.
Spotkania Rady Naukowej odbywają się po opublikowaniu kolejnych 2 tomów Słownika.

Od r. 2022 Radzie Naukowej przewodniczy prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki. Jest historykiem z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w dziedzinie historii społecznej XIX i XX w. oraz antropologii historycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

 


 

 Skład Rady Naukowej PSB (kadencja 2022- 2025):
 
 Przewodniczący:
 Mędrzecki Włodzimierz
 
 Profesorowie:
 Aleksandravičius Egidijus (Kowno)
 Kupisz Dariusz (Lublin)
 Anusik Zbigniew (Łódź)  Lameński Lechosław (Lublin)
 Baczkowski Michał (Kraków)  Lubelski Tadeusz Karol (Kraków)
 Barańska Anna (Lublin)  Małłek Janusz (Toruń)
 Barciak Antoni (Katowice)  Mączyński Andrzej (Kraków)
 Biegański Zdzisław (Bydgoszcz)  Michalik Jan (Kraków)
 Bieniak Janusz (Warszawa)  Mikulski Krzysztof Jan (Toruń)
 Borkowska Grażyna (Warszawa)  Mossakowski Stanisław (Warszawa)
 Borowski Andrzej (Kraków)  Myszor Jerzy ks. (Katowice)
 Borzyszkowski Józef (Gdańsk)  Nagielski Mirosław (Warszawa)
 Butterwick-Pawlikowski Richard (Londyn – Warszawa)  Nicieja Stanisław Sławomir (Opole)
 Chojnowski Andrzej (Warszawa)  Niebelski Zbigniew Eugeniusz (Lublin)
 Derwich Marek (Wrocław)  Obirek Stanisław (Warszawa)
 Dygdała Jerzy (Toruń)  Ostrowski Jan (Kraków)
 Dzięczkowski Andrzej (Poznań)  Ożóg Krzysztof (Kraków)
 Eisler Jerzy (Warszawa)  Ptaszyński Maciej
 Filipowicz Mirosław (Lublin)  Ptaszyński Radosław
 Friszke Andrzej (Warszawa)  Rachuba Andrzej (Warszawa)
 Gąsiorowski Antoni (Poznań)  Romanowski Andrzej (Kraków)
 Głębicka Ewa (Warszawa)  Rudnicki Szymon (Warszawa)
 Grinberg Daniel (Białystok)  Skubiszewski Piotr (Warszawa)
 Grześkowiak-Krwawicz Anna (Warszawa)
 Stala Marian (Kraków)
 Habielski Rafał  Stola Dariusz
 Henning Hahn Hans (Oldenburg, Niemcy)  Suchcitz Andrzej (Londyn)
 Hoff Jadwiga (Rzeszów)  Szarota Tomasz (Warszawa)
 Jakovenko Natalia (Kijów)  Śliwiński Błażej (Gdańsk)
 Janowski Maciej (Warszawa)  Śródka Andrzej (Warszawa)
 Jurek Tomasz (Poznań)  Szczerski Andrzej
 Kasparek Norbert (Olsztyn)  Vošahlikova Pavla (Praga)
 Kijas Artur (Poznań)  Wątor Adam (Szczecin)
 Kizwalter Tomasz (Warszawa)  Wnuk Rafał (Lublin)
 Kostkiewiczowa Teresa (Warszawa)  Wołkowski-Wolski Marian
 Kovačs Istvan (Budapeszt)  Wroniszewski Jan (Toruń)
 Kowalski Waldemar (Kielce)  Wróblewski Andrzej Kajetan (Warszawa)
 Kriegseisen Wojciech (Warszawa)  Zielińska Zofia (Warszawa)
 Kunert Andrzej Krzysztof (Warszawa)  Zwierzykowski Michał (Poznań)