Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny Polskiego Słownika Biograficznego tworzą wybitni znawcy różnych epok historycznych. Na posiedzeniach, odbywających się przed oddaniem kolejnych zeszytów PSB do druku, zgłaszają swoje uwagi i zastrzeżenia. Po ich uwzględnieniu życiorysy otrzymują swój ostateczny kształt i w takiej postaci zostają przesłane twórcom do autoryzacji.

 


 

Skład Komitetu Redakcyjnego (kadencja 2016 - 2019):

Prof. ANDRZEJ ROMANOWSKI - Redaktor Naczelny PSB (Kraków)
Prof. MICHAŁ BACZKOWSKI (Kraków)

Prof. JERZY EISLER (Warszawa)
Prof. IRENA HOMOLA-SKĄPSKA (Kraków) [zmarła 4.03.2017]
Prof. ALEKSANDER KOCHAŃSKI (Warszawa) [zmarł 7.10.2019]
Prof. WOJCIECH KRIEGSEISEN (Warszawa)
Prof. EUGENIUSZ NIEBELSKI (Lublin)
Prof. KRZYSZTOF OŻÓG (Kraków)
Prof. MARIAN STALA (Kraków)
Prof. JERZY WYROZUMSKI (Kraków) [zmarł 2.11.2018]
Prof. ZOFIA ZIELIŃSKA (Warszawa)
Prof. MICHAŁ ZWIERZYKOWSKI (Poznań)