Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny Polskiego Słownika Biograficznego tworzą wybitni znawcy różnych epok historycznych. Na posiedzeniach, odbywających się przed oddaniem kolejnych zeszytów PSB do druku, zgłaszają swoje uwagi i zastrzeżenia. Po ich uwzględnieniu życiorysy otrzymują swój ostateczny kształt i w takiej postaci zostają przesłane twórcom do autoryzacji.

 


 

Skład Komitetu Redakcyjnego (kadencja 2016 - 2020):

Prof. ANDRZEJ ROMANOWSKI - Redaktor Naczelny PSB (Kraków)
Prof. MICHAŁ BACZKOWSKI (Kraków)

Prof. JERZY EISLER (Warszawa)
Prof. IRENA HOMOLA-SKĄPSKA (Kraków) zm.4.03.2017
Prof. ALEKSANDER KOCHAŃSKI (Warszawa)
Prof. WOJCIECH KRIEGSEISEN (Warszawa)
Prof. EUGENIUSZ NIEBELSKI (Lublin)
Prof. KRZYSZTOF OŻÓG (Kraków)
Prof. MARIAN STALA (Kraków)
Prof. JERZY WYROZUMSKI (Kraków)
Prof. ZOFIA ZIELIŃSKA (Warszawa)
Prof. MICHAŁ ZWIERZYKOWSKI (Poznań)