W PSB pracowali

W redakcji Polskiego Słownika Biograficznego pracowali w różnych okresach:

 

dr HELENA WERESZYCKA (wcześniej jako WANICZKÓWNA): w l. trzydziestych przygotowywała kartotekę biograficzną, w redakcji PSB od początku jako redaktor biogramów z XVIII wieku, sekretarz redakcji w l. 1958-76, zastępca redaktora naczelnego w l. 1976-7


dr HALINA KOWALSKA-KOSSOBUDZKA: w IH PAN od r. 1953, wieloletni redaktor biogramów z historii XVI-XVII w., kierownik Pracowni Staropolskiej w l. 1976-2002, zastępca redaktora naczelnego w l. 1977-2002


dr ALINA SZKLARSKA-LOHMANNOWA: w IH PAN od r. 1953, w redakcji PSB od r. 1971, redaktor biogramów z historii XX w., kierownik Pracowni XIX i XX wieku w l. 1976-99, zastępca redaktora naczelnego w l. 1977-99, członek Rady Naukowej PSB w l. 2005-8


mgr RÓŻA BIERNACKA (wcześniej jako JODŁOWSKA): związana z Pracownią Biograficzną od r. 1955, wieloletni redaktor historii sztuki, sekretarz redakcji w l. 1978-2003, p.o. kierownik Zakładu PSB w l. 1994-2003, od r. 2004 na emeryturze


prof.dr hab. IRENA HOMOLA-SKĄPSKA (wcześniej jako HOMOLA-DZIKOWSKA): związana z Pracownią Biograficzną od r. 1955, redaktor biogramów muzyków, następnie z historii XIX w., sekretarz redakcji w l. 1976-8, od r. 1999 na emeryturze; członek Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej PSB od r. 2005


dr ANDRZEJ A. ZIĘBA: autor wielu biogramów z historii XIX i XX w., w l. 1999-2003 redaktor, a w l. 2000-3 kierownik Pracowni XIX i XX w. oraz zastępca redaktora naczelnego


dr ELIGIUSZ KOZŁOWSKI (wiek XIX)


prof. dr hab. HENRYK KORCZYK (wiek XX)


mgr MARIA MICHALEWICZ (biblioteka, średniowiecze)


prof. dr hab. ROŚCISŁAW SKRĘT (literatura, teatr)


prof. dr hab. STANISŁAW BRZOZOWSKI (historia nauki)


mgr ZOFIA KŁOSIŃSKA (dział wydawniczy)


mgr ZOFIA STĄPOR (dział wydawniczy)


mgr MAREK REGULSKI (dział wydawniczy)


 mgr EWA MALLY (dział wydawniczy)


mgr MARIA POLAŃSKA (dział wydawniczy)


 

a także m.in.:

prof. ANDRZEJ PILCH (wiek XX),
dr ANNA STRZELECKA (średniowiecze),
dr HENRYK KOTARSKI (wiek XVI i XVII, wojskowość),
JANINA SKOWROŃSKA (w red. przedwojennej, później - biblioteka),
STANISŁAW BURATYŃSKI (w red. przedwojennej),
PIOTR BŁOŃSKI (historia sztuki),
BARBARA BAL-KAMIŃSKA (dział wydawniczy),
KRYSTYNA RONIKIER (dział wydawniczy),
RUDOLF KAŁWAK (dział wydawniczy)