Dr Jerzy Adam Radomski


(31 V 1937 – 2 IV 2021)


     Dn. 2 IV 2021 zmarł w Otwocku nasz długoletni Autor i przyjaciel Polskiego Słownika Biograficznego, Jerzy Adam Radomski, historyk wojskowości, encyklopedysta, publicysta i bibliofil. Jerzy Adam Radomski był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym też obronił doktorat. Po studiach związał się z Warszawą, gdzie przez długie lata był redaktorem PWN,  a od r. 1968 pracownikiem naukowym Wojskowego Instytutu Historycznego i powstałego w r. 2002 Wojskowego Biura Badań Historycznych. W l. 1998-2001 prowadził zajęcia z historii wojskowości w Akademii Obrony Narodowej, a od r. 2007 wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego. W ostatnim czasie współpracował z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Jerzy Adam Radomski, skupiający się w swych badaniach na historii najnowszej Polski, był autorem ok. 200 publikacji naukowych - licznych artykułów, recenzji i polemik wśród których należy wymienić dwie jego prace: Węgierka Górka we wrześniu 1939 r. (Bielsko Biała 1984) i Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951 (Kr. 2009). Dla Polskiego Słownika Biograficznego opracował 27 życiorysów, a jako współpracownik licznych encyklopedii i słowników opublikował ok. 2000 haseł. Jerzy Adam Radomski był także wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Urodzony w Reklińcu koło Żółkwi, związany z dawnymi Kresami Wschodnimi II RP, propagował wiedzę o ich historii, kulturze i zabytkach, a podczas „sentymentalnych” wypraw na te tereny bywał niezastąpionym przewodnikiem, wykorzystując  przy tym swą pasję turystyczną i krajoznawczą. Jako syn Roman Radomskiego, oficera 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich uczestniczył także w działaniach Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Będąc zamiłowanym myśliwym przez długie lata był członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego 325 „GON”.