19 czerwca 2020 r. zmarł w Krakowie Marian Zwiercan, historyk, mediawista, bibliotekoznawca i kodykolog, wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Autor 40 biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym.