19 listopada 2019 zmarł w Warszawie prof.dr hab. Lech Szczucki, historyk filozofii i kultury, badacz dziejów reformacji w Polsce. Od 1986 roku członek Rady Naukowej PSB. Napisał 13 biogramów.