28 kwietnia 2019 zmarł w Warszawie Profesor Karol Modzelewski, wybitny historyk-mediewista, członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego, nasz wielki Orędownik i Przyjaciel.

Żegnamy go z wielkim żalem.