Dn. 4 I 2019 zmarł w Gdyni dr Ryszard Mielczarek, emerytowany pracownik  naukowy Zakładu Dziejów Pomorza Instytutu Historii PAN. Współpracując od r. 1980 z Polskim Słownikiem Biograficznym, opublikował tu 18 biogramów. Zajmował się  biografistyką ludzi morza, zarówno tworzących podstawy gospodarki morskiej odrodzonego Państwa Polskiego,  jak i marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej oraz floty handlowej, a także Polaków służących we flocie rosyjskiej. Hasła biograficzne publikował  również  w  „Kadrach Morskich Rzeczypospolitej” (Gdynia 1996 II), „Słowniku Biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego”, „Biuletynie Historycznym”, „Nautologii”, „Przeglądzie Morskim”, „Przeglądzie Zachodniopomorskim”, „Roczniku Gdyńskim” i „Studiach Maritima”. Był autorem książek, m.in.: ORP „Grom”. Zarys dziejów (Gdańsk 1970), Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939 (Gdańsk 2001) , a razem z Danielem Dudą i Zbigniewem Machalińskim  Z dziejów Polskiej administracji morskiej: lata 1918-1928 (Gdynia 2008).