2 listopada 2018 r. zmarł członek Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego,

wybitny historyk i mediewista,

urodzony w 1930 r w Trembowli

Prof. Jerzy Wyrozumski.