Dnia 2 listopada 2018 roku zmarł w Krakowie Profesor Jerzy Lesław Wyrozumski, znakomity historyk, nasz Mistrz i Przyjaciel. Urodzony 7 marca 1930 roku w Trembowli, całe naukowe życie związał z Krakowem. Był autorem książek i artykułów poświęconych średniowiecznym dziejom Polski i Krakowa oraz królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Od roku 1958 był związany z Polskim Słownikiem Biograficznym, dla którego napisał 39 biogramów, m. in. biskupów krakowskich Jana Muskaty i Pawła z Przemankowa, oraz książąt i księżnych: Leszka Białego, Grzymisławy i bł. Salomei. Od roku 1993 zasiadał w Radzie Naukowej i Komitecie Redakcyjnym PSB. Spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim.