Prof.dr hab. Irena Homola-Skąpska związana była z Instytutem Historii PAN i redakcją Polskiego Słownika Biograficznego od r. 1955. Jej zainteresowania naukowe dotyczyły schyłku w. XVIII, a zwłaszcza historii Krakowa, Galicji i Śląska Cieszyńskiego XIX-XX w. Była autorką kilku monografii, licznych rozpraw i artykułów, edytorką pamiętników i in. żródeł, a także autorką 34 biogramów do PSB. Od r. 1976, przez kilka lat, była sekretarzem redackji Słownika. Na emeryturę przeszła w r. 1999, ale utrzymywała silne więzy ze Słownikiem, zasiadając od r. 2005 w jego Komitecie Redakcyjnym i Radzie Naukowej.