21 października 2015 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła sie konferencja naukowa pt. "80 lat Polskiego Słownika Biograficznego. Dorobek i problemy biografistyki narodowej". Na konferencji referaty wygłosili:

- prof. Janusz Tazbir (przewodniczący Rady Naukowej PSB), "Minione stulecie: próba bilansu" (tekst referatu)

- prof. Krzysztof Mikulski (UMK Toruń, członek Rady Naukowej PSB), "Szlachta i mieszczanie Prus Królewskich na łamach PSB"

- dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz (Instytut Badań Literackich PAN), "Na równych prawach? Wzory narracji w biografiach kobiet na łamach Polskiego Słownika Biograficznego"

- dr Urszula Makowska-Pietkiewicz (Instytut Sztuki PAN), "Reprezentanci sztuk pięknych w PSB i w «Słowniku artystów polskich». Paralele i różnice" (tekst referatu)

- prof. Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński), "Biografistyka literacka dzisiaj" (tekst referatu)

- Jarosław Maciej Zawadzki (Kancelaria Senatu RP), "Alchemia Śladu" (tekst referatu)

- dr hab. Robert Zapart (Uniwersytet Rzeszowski), "Wybrane problemy formalno-prawne biografistyki XX i XXI wieku".

 

Z okazji jubileuszu Słownik otrzymał wiele życzeń i gratulacji. List wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.