Komisja Biograficzna Polskiej Akademii Umiejętności

    Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

    Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX wieku

    zapraszają na hybrydową konferencję naukową


      Od informacji do inspiracji

        Słowniki biograficzne uczonych
        i studentów w nauce i historiografii    17–18 maja 2023, godz. 10.00

    Duża Aula Polskiej Akademii Umiejętności
    ul. Sławkowska 17, Kraków

 

 

Sfinansowano ze środków budżetu państwa z programu Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa", projekt "Opracowanie i udostępnienie Listy Haseł do serii uzupełniającej Polskiego Słownika Biograficznego", nr projektu NdS/541591/2021/2022, kwota dofinansowania 1 900 000 zł, całkowita wartość projektu 1 900 000 zł

 


 

Zakład Polskiego Słownika Biograficznego otrzymał grant na opracowanie Listy Haseł do drugiej serii PSB, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa".

 

 


 

Serdecznie zapraszamy na profil naszego Słownika na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/polskislownikbiograficzny

 


 

     28 maja 2021 roku w Warszawie zmarł Profesor Henryk Samsonowicz, wielki historyk, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego

 


 

 

 

Jubileusz Prezydent RP

 

 

 

 

21 marca 2021 roku zmarł w Krakowie  Adam Zagajewski, polski poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia Nowej Fali.

Przyjaciel Słownika.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

okladkaPolski Słownik Biograficzny (PSB) ukazuje się od roku 1935. Obejmuje – jak dotąd – 54 tomy zawierające na 25 tysiącach stron ponad 28500 polskich życiorysów. Hasła ułożone są w porządku alfabetycznym (doprowadzonym do litery T). Co kilka miesięcy ukazuje się kolejny 160-stronicowy zeszyt; cztery zeszyty składają się na tom. Orientacyjny termin ukończenia serii głównej PSB to rok 2030.

PSB jest wydawnictwem wspólnym PAN i PAU realizowanym przez Instytut Historii PAN, finansowanym w l. 2012-16, 2020-23 przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. PSB objęty jest honorowym patronatem Sejmu RP (uchwała).

Od 16 grudnia 2014 poszczególne hasła PSB są dostępne w Internecie  pod adresem: www.ipsb.nina.gov.pl

Obecnie trwają prace nad tomem 55. Czwarty zeszyt  tomu 54 (nr 223 ogólnej numeracji) ukaże się w najbliższym czasie. Ostatnim opublikowanym hasłem będzie „Towarnicki Ambroży".