K O M U N I K A T

     W związku z epidemią koronawirusa zespół redaktorski od 16 marca 2020 r. do odwołania będzie pracował zdalnie.

 


 

 

Jubileusz Prezydent RP

 

 

 

 

Z okazji jubileuszu 80-lecia
Polskiego Słownika Biograficznego,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda                                       złożył Słownikowi życzenia i gratulacje.

 

Więcej informacji na temat jubileuszu znajdą Państwo w menu Wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

  

okladkaPolski Słownik Biograficzny (PSB) ukazuje się od roku 1935. Obejmuje – jak dotąd – 51 tomów zawierających ponad 27 tys. polskich życiorysów. Hasła ułożone są w porządku alfabetycznym (doprowadzonym do litery Ś). Co kilka miesięcy ukazuje się kolejny 160-stronicowy zeszyt; cztery zeszyty składają się na tom. Orientacyjny termin ukończenia serii głównej PSB to rok 2030.

PSB jest wydawnictwem wspólnym PAN i PAU realizowanym przez Instytut Historii PAN, finansowanym w l. 2012-16 przez program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.n. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. PSB objęty jest honorowym patronatem Sejmu RP (uchwała).

Od 16 grudnia 2014 poszczególne hasła PSB są dostępne w Internecie  pod adresem: www.ipsb.nina.gov.pl
Ostatnia aktualizacja: 10-10-2018