Published Entries

     Our page does not feature the published biographies. However, we make available a list of all volumes published from 1935 to the present day, as well as a list of all published entries.

     We would like to inform all persons who were unable to find the biographies of some famous Poles in our Dictionary that this results from the alphabetical order of our Dictionary, as well as the fact that we include biographies of persons who died no later than 31 December 2000. Biographies of persons who died after this date, or after the volume containing the letter of the alphabet with which their surname began was published, could not be included. These biographies will be published in the Supplements, after the finalization of the main series of the Polish Biographical Dictionary.

 

Published volumes contain following entries:

 

 Tom  I  (1935)  Abakanowicz Abdank Bruno - Beynart Wojciech
 Tom  II  (1936)  Beyzym Jan - Brownsford Maria
 Tom  III  (1937)  Brożek Jan - Chwalczewski Franciszek
 Tom  IV  (1938)  Chwalczewski Jerzy - Dąbrowski Ignacy
 Tom  V  (1939-1946)  Dąbrowski Jan Henryk - Dunin Piotr
 Tom  VI  (1948)  Dunin Rodryg - Firlej Henryk
 Tom  VII  (1948-1958)  Firlej Jan - Girdwoyń Kazimierz
 Tom  VIII  (1959-1960)  Girdwoyn Michał - Gross Adam
 Tom  IX  (1960-1961)  Gross Adolf - Horoch Kalikst
 Tom  X  (1962-1964)  Horoch Mieczysław - Jarosiński Paweł
 Tom  XI  (1964-1965)  Jarosław - Kapliński Seweryn
 Tom  XII  (1966-1967)  Kapostas Andrzej - Klobassa Zręcki Karol
 Tom  XIII  (1967-1968)  Klobassa Zręcki Stanisław - Kopernicki Franciszek
 Tom  XIV  (1968-1969)  Kopernicki Izydor - Kozłowska Maria
 Tom  XV  (1970)  Kozłowska Zofia - Kubacki Stanisław
 Tom  XVI  (1971)  Kubacz Franciszek - Legatowicz Ignacy
 Tom  XVII  (1972)  Legendorf Fabian - Lubomirski Aleksander
 Tom  XVIII  (1973)  Lubomirski Aleksander - Machowski Walenty
 Tom  XIX  (1974)  Machowski Wawrzyniec - Maria Kazimiera
 Tom  XX  (1975)  Maria Józefa - Mieroszewski Krzysztof
 Tom  XXI  (1976)  Mieroszewski Sobiesław - Morsztyn Władysław
 Tom  XXII  (1977)      Morsztyn Zbigniew - Niemirycz Teodor
 Tom  XXIII  (1978)  Niemirycz Władysław - Olszak Wacław
 Tom  XXIV  (1979)  Olszamowski Bolesław - Padlewski Zygmunt
 Tom  XXV  (1980)  Padło Jan - Piątkiewicz Aleksander
 Tom  XXVI  (1981)  Piątkiewicz Bronisław - Pniewski Władysław
 Tom  XXVII  (1982-1983)  Pniowski Jan - Potocki Ignacy
 Tom  XXVIII  (1984-1985)  Potocki Ignacy - Przerębski Mikołaj
 Tom  XXIX  (1986)  Przerębski Samuel - Raduński Edmund
 Tom  XXX  (1987)  Radwan - Reguła Tadeusz
 Tom  XXXI  (1988)  Rehbinder Jerzy - Romiszewski Modest
 Tom  XXXII  (1989-1991)  Romiszowski Aleksander - Rudowski Jan
 Tom  XXXIII  (1991-1992)  Rudowski Jan - Rząśnicki Adolf
 Tom  XXXIV  (1992-1993)  Rząśnicki Adolf - Sapieha Jan
 Tom  XXXV  (1994)  Sapieha Jan - Schroeder Eliasz
 Tom  XXXVI  (1995-1996)  Schroeder Franciszek - Siemiatycki Chaim
 Tom  XXXVII  (1996-1997)  Siemiątkowski Antoni - Skaradkiewicz Patrycy
 Tom  XXXVIII  (1997-1998)  Skarbek Aleksander - Słomka Jan
 Tom  XXXIX  (1999-2000)  Słomkiewicz Stefan - Soczek Zygmunt
 Tom  XL  (2000-2001)  Soczyński Karol - Sowiński Ignacy
     (2001)  "Supplements and corrections for volumes 1-40"
 Tom  XLI  (2002)  Sowiński Jan - Stanisław August Poniatowski
 Tom  XLII  (2003-2004)  Stanislaw ks. Mazowiecki - Stawiarski Seweryn
 Tom  XLIII  (2004-2005)  Stawicki Stanislaw - Stoinski Jan
 Tom  XLIV  (2006-2007)  Stoinski Ksawery - Strzelecki Ryszard
 Tom  XLV  (2007-2008)  Strzelecki Wieslaw - Surma Czeslaw
 Tom  XLVI  (2009-2010)  Surmacki Leopold - Szaniawski Jozafat
 Tom  XLVII  (2010-2011)  Szaniawski Józef Kalasanty - Szeliga Franciszek
 Tom  XLVIII  (2012-2013)  Szeliga Jan - Szpilman Władysław
 Tom  XLIX  (2013-2014)  Szpilman Władysław - Szyjewski Andrzej
 Tom  L  (2014-2015)  Szyjkowski Jan - Śliwka Karol
 Tom  LI  (2016-2017)  Śliwniak Józef - Świrski Krik
 Tom  LII  (2017-2019)  Świrski Łukasz - Taube Jerzy