Research Council

This 77-person committee is made up of prominent Polish scholars: historians, historians of science, art, literature, music and theater, many of whom direct the work of museums, archives and other academic institutions. The Research Council evaluates the final result of the work of the Dictionary's creators: authors and the editorial team, and the Council's opinions are helpful in further development of the PSB.
Research Council Meetings are held after the publication of each two volumes of the Dictionary.

 


 

 Members of the Research Council (for the years 2022 - 2025):
 
 Chair:
 prof. Mędrzecki Włodzimierz
 
Profesorowie:
Aleksandravičius Egidijus (Kowno)
Kupisz Dariusz (Lublin)
Anusik Zbigniew (Łódź) Lameński Lechosław (Lublin)
Baczkowski Michał (Kraków) Lubelski Tadeusz Karol (Kraków)
Barańska Anna (Lublin) Małłek Janusz (Toruń)
Barciak Antoni (Katowice) Mączyński Andrzej (Kraków)
Biegański Zdzisław (Bydgoszcz) Michalik Jan (Kraków)
Bieniak Janusz (Warszawa) Mikulski Krzysztof Jan (Toruń)
Borkowska Grażyna (Warszawa) Mossakowski Stanisław (Warszawa)
Borowski Andrzej (Kraków) Myszor Jerzy ks. (Katowice)
Borzyszkowski Józef (Gdańsk) Nagielski Mirosław (Warszawa)
Butterwick-Pawlikowski Richard (Londyn – Warszawa) Nicieja Stanisław Sławomir (Opole)
Chojnowski Andrzej (Warszawa) Niebelski Zbigniew Eugeniusz (Lublin)
Derwich Marek (Wrocław) Obirek Stanisław (Warszawa)
Dygdała Jerzy (Toruń) Ostrowski Jan (Kraków)
Dzięczkowski Andrzej (Poznań) Ożóg Krzysztof (Kraków)
Eisler Jerzy (Warszawa) Ptaszyński Maciej
Filipowicz Mirosław (Lublin) Ptaszyński Radosław
Friszke Andrzej (Warszawa) Rachuba Andrzej (Warszawa)
Gąsiorowski Antoni (Poznań) Romanowski Andrzej (Kraków)
Głębicka Ewa (Warszawa) Rudnicki Szymon (Warszawa)
Grinberg Daniel (Białystok) Skubiszewski Piotr (Warszawa)
Grześkowiak-Krwawicz Anna (Warszawa)
Stala Marian (Kraków)
Habielski Rafał Stola Dariusz
Henning Hahn Hans (Oldenburg, Niemcy) Suchcitz Andrzej (Londyn)
Hoff Jadwiga (Rzeszów) Szarota Tomasz (Warszawa)
Jakovenko Natalia (Kijów) Śliwiński Błażej (Gdańsk)
Janowski Maciej (Warszawa) Śródka Andrzej (Warszawa)
Jurek Tomasz (Poznań) Szczerski Andrzej
Kasparek Norbert (Olsztyn) Vošahlikova Pavla (Praga)
Kijas Artur (Poznań) Wątor Adam (Szczecin)
Kizwalter Tomasz (Warszawa) Wnuk Rafał (Lublin)
Kostkiewiczowa Teresa (Warszawa) Wołkowski-Wolski Marian
Kovačs Istvan (Budapeszt) Wroniszewski Jan (Toruń)
Kowalski Waldemar (Kielce) Wróblewski Andrzej Kajetan (Warszawa)
Kriegseisen Wojciech (Warszawa) Zielińska Zofia (Warszawa)
Kunert Andrzej Krzysztof (Warszawa) Zwierzykowski Michał (Poznań)